"Passie voor het creëren van

 ruimte en sfeer."

BESTEK

Een bestek is een omschrijving van het werk.

Hierin staan de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden beschreven.  Tevens staat hierin vermeld op welke momenten een aannemer een factuur mag sturen en hoe er omgegaan moet worden met meer- & minderwerk. Voor een gemiddelde woning van 1.000 m3 bestaat het bestek uit ca. 100 pagina’s.

 

Een bestek wordt gebruikt om verschillende aannemers een prijs te laten maken voor het project. Doordat een bestek tot in detail beschrijft hoe het werk moet worden uitgevoerd is het mogelijk om de prijzen van aannemers op gelijkwaardige basis te vergelijken. Ze rekenen immers met dezelfde materialen en uitgangspunten.

 

 

 

 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Een alternatief voor een bestek is een technische omschrijving. Hier staan de meest essentiële zaken voor de bouw van een project. De aannemer krijgt hier wat meer de vrijheid om bepaalde zaken zelf in te vullen.

Voor een gemiddelde woning van 1.000 m3 bestaat deze technische omschrijving  uit ca. 20 pagina’s.

 

 

 

 

CONTACT

ing J.J. Geleijnse Teken- & Adviesbureau

Koning Willem III weg 31

3151 HJ Hoek van Holland

 

E : jan@tekenbureau.nl

T : 06-43.100.390